Veelgestelde vragen

 • Top 10
 • Waarom updaten?
  Om de volledige database met de nieuwste vaarweggegevens, bedieningstijden en kaartcorrecties en de gegevens van uw programma up-to-date te houden is een jaarlijks updaten sterk aan te raden. Bovendien heeft PC-Navigo ieder jaar weer een groot aantal vernieuwde en verbeterde toevoegingen en functionaliteiten. Voorts behoudt u het recht op onze helpdesk-service. De aankoop van een update geeft bovendien één jaar lang recht op technische ondersteuning door de helpdesk, op “bug-repair”patches en op eventuele tussentijdse data-updates. Voor het bestellen van uw update verwijzen wij u naar onze webwinkel.
 • Hoe weet ik, of ik wel de laatste, meest actuele versie van PC-Navigo heb?
  De versie staat vermeld op de verpakking, op de CD-ROM en onder andere op de titelbalk van de programmaschermen. U kunt op de volgende pagina de precieze versie-aanduiding vinden: bijvoorbeeld 2017.1.1.5. De laatste cijfers vormen het "build-nummer", dat aangeeft, welke "druk" van de software U in handen heeft. Een latere "druk" of "build" betekent, dat de software recenter is samengesteld, waardoor er ook meer bugs en onvolkomenheden opgelost en verwijderd zijn. Hoe hoger de cijfers, des te recenter is Uw versie. Het bijhouden van de verschillen binnen dezelfde jaarversie (dus tussen verschillende builds van bijvoorbeeld 2017 of die van 2016) kunt U kosteloos doen door middel van de patch-programma’s. Als U een vorige jaarversie, b.v. 2015, heeft aangeschaft ná oktober van dat jaar, heeft U bovendien ook de eerste "echte" update gratis gekregen. Voor oudere versies (ouder dan 2013) kunt U contact met ons opnemen voor overleg of deze al dan wel of niet meer geupdate kan worden en tegen welke prijs.
 • Hoe kan ik PC-Navigo installeren?
  Voor instructies om PC-Navigo te installeren verwijzen wij u naar de installatiehandleiding zoals bijgeleverd bij uw aankoop. U kunt desgewenst ook gebruik maken van de installatiehandleiding  op onze website onder het menu help.
 • Is PC-Navigo compatibel met andere navigatieprogramma's?
  Niet met allemaal. PC-Navigo gebruikt een eigen gegevensformaat en eigen reken-algoritmen. De uitwisseling en interactie met andere software vereist dat er gestandaardiseerde en onderling interpreteerbare gegevens kunnen worden uitgewisseld. De meeste nautische programma's voor de watersport werken met een simpeler data-model en met een simpeler kaartformaat (meestal raster-kaarten). Sinds 2007 is de speciale kaart-versie van PC-Navigo ontwikkeld, die volledig compatibel is met zogenaamde Inland ECDIS kaarten (Electronic Nautical Charts of ENC's). In enkele landen (waaronder Nederland) worden deze ENC's gratis beschikbaar gesteld door de vaarwegbeheerders. Naast de reisplan functies van PC-Navigo kan PC-Navigo dus óók als kaartviewer worden gebruikt.
 • Kan ik PC-Navigo op meerdere computers installeren, en zo ja hoe?
  PC-Navigo wordt beveiligd door middel van een dongle, een USB-sleutel. Daardoor kan de software op een onbeperkt aantal computers worden geïnstalleerd en gebruikt worden op meerdere computers. Veel mensen gebruiken de software bijvoorbeeld op de thuiscomputer om te plannen, maar aan boord om mee te navigeren. De geleverde CD kan meerdere keren worden gebruikt op verschillende computers. Wel moet natuurlijk de dongle van de ene naar de andere computer meegenomen worden (verlies hem niet: hij vertegenwoordigt de volledige waarde van het programma!). Als U PC-Navigo via een download heeft geïnstalleerd of geüpdatet, kan ook dat gedownloade installatiebestand net zo vaak worden gebruikt als U wil. Daarbij is het invoeren van een eventuele updatecode voor de dongle (die bij de eerste update van elk jaar vereist is) slechts één keer nodig (want daarna staat de dongle al op de juiste jaarversie ingesteld).
 • Hoe kan ik PC-Navigo op een of meerdere computers zonder CD- of DVD-lezer installeren?
  PC-Navigo wordt geïnstalleerd met behulp van een installatiebestand, dat meestal van de dvd wordt gehaald; nodig is dat echter niet, U kunt het installatiebestand met behulp van een andere computer overzetten op een geheugenstick ( minstens 1,5 Gb) door de gehele inhoud van de dvd naar die stick te kopiëren en daarna vanaf de stick het bestand "setup.exe" te openen door erop te dubbelklikken. De installatie verloopt dan op dezelfde manier als wanneer U vanaf de dvd installeert. Let op: kopiëren van losse bestanden van PC-Navigo, of het kopiëren van een al geïnstalleerde versie is niet mogelijk. Er moet echt met het installatiebestand Setup.exe gewerkt worden, omdat alleen dán allerlei instellingen van de computer op de juiste manier worden gemanipuleerd.
 • Is PC-Navigo geschikt als vervanging van andere navigatie-software?
  Ja, PC-Navigo is dankzij de ENC-kaartviewer een volwaardig navigatiesysteem. Maar naast de kaartviewer is PC-Navigo ook een reisplanner, bedoeld om er de snelste of kortste vaarverbinding mee te zoeken en om uit te rekenen hoe lang die verbinding is en hoeveel vaar-uren er voor nodig zijn. Als zo'n route eenmaal gevonden is, kan PC-Navigo alle gegevens, die het programma bevat voor dergelijke berekeningen, natuurlijk weergeven. Als reisplanner kan PC-Navigo misschien beter worden vergeleken met een auto-navigatiesysteem, zoals TomTom: een route van vertrek naar bestemming wordt berekend en onderweg kan worden bewaakt of daarvan wordt afgeweken. Alleen is de gang van zaken op het water aanzienlijk ingewikkelder dan op de weg: afmetingen van het schip spelen een rol, evenals sluizen en bruggen die bediend moeten worden. Met bijna alle factoren die de voortgang van een schip beïnvloeden houdt PC-Navigo rekening: stroomsnelheden, doorvaarttijden, wachttijden bij sluizen enzovoort enzovoort.
 • Wat moet ik doen als mijn betaling niet lukt?
  Mocht u via onze webwinkel een bestelling geplaatst hebben en u vermoedt dat er tijdens dit proces onverhoopt een storing is opgetreden dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk, u wordt dan direct verder geholpen om uw bestelling af te ronden.

 • PC-Navigo uitbreiden
 • Is het mogelijk een extra dongle aan te schaffen?
  Uw dongle vertegenwoordigt de volledige aanschafwaarde van uw software en betreft één licentie. U kunt vanzelfsprekend onze software op meerdere computers installeren en uw dongle tussen de verschillende machines laten ‘rouleren’. Mocht u desondanks behoefte hebben aan een ‘extra’ dongle dan kunt u overwegen een extra licentie aan te schaffen.
 • Zitten in PC-Navigo Europa dezelfde gegevens als in de versies voor een afzonderlijk land?
  Ja, alle verschillende landenversies bevatten steeds dezelfde gegevens - en met eenzelfde mate van detail - als de Europa-versie. Het is dus niet zo dat men bij een ruimer dekkingsgebied grovere gegevens voorgeschoteld krijgt. Wel moet men bij een Europa-dekking rekening houden met een iets vergroot beslag op schijf- en geheugenruimte.
 • Hoe kan ik uitbreiden naar een versie Benelux of Europa?
  Al sinds jaar en dag rekent NoorderSoft voor uitbreidingen naar een versie met een grotere dekking alléén het prijsverschil tussen de kleinere en de grotere versies. Wie bijvoorbeeld een "Nederland" heeft en uitbreidt naar een "Benelux", betaalt slechts 100 Euro, wie uitbreidt van "Nederland" naar "Europa" betaalt 200 Euro. Klik hier om naar de winkel te gaan.

 • Routeplanner en Navigatie
 • Hoe vaak worden stremmingen bijgewerkt?
  In de servers van NoorderSoft worden dagelijks alle scheepvaartberichten verwerkt, die een stremming bevatten. Als zo'n stremming langer dan een uur duurt, wordt hij verwerkt in de betreffende bestanden. De stremmingen worden door Rijkswaterstaat dagelijks bekend gemaakt op werkdagen; andere vaarwegbeheerders doen dit soms eveneens dagelijks (Duitsland, Frankrijk), maar soms ook wekelijks (Vlaanderen).
 • Hoe komen de stremmingsberichten in de computer?
  De gegevens over de (meer dynamische) stremmingen worden eveneens dagelijks verzameld en verwerkt; omdat deze gegevens een véél kortere levensduur hebben, worden ze via een server kosteloos beschikbaar gesteld door middel van een snelle en efficiënte download-functie.
 • Kan ik wederverkoper van PC Navigo worden?
  De verkoop van PC-Navigo, de navigatie-software van NoorderSoft, vindt naast de directe internetverkoop ook gedeeltelijk plaats via een dealer-netwerk. Voor het Nederlandse en Vlaamse gebied wordt de verkoop en de klantondersteuning gezamenlijk verzorgd door NoorderSoft B.V. Ook de eerste-lijns klantondersteuning en de distributie naar andere wederverkopers wordt door NoorderSoft B.V. afgehandeld. Zowel in de binnenvaart-markt als in de watersportmarkt zijn wederverkopers actief. Zij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de levering, alle back-service –inclusief helpdesk – blijft via NoorderSoft B.V. naar de kopers verlopen. Daarmee zijn de producten van NoorderSoft B.V. niet alleen gebruiksvriendelijk, maar ook “dealer-vriendelijk”: de nazorg wordt verricht door die mensen die de producten het beste kennen. Aan wederverkopers van onze software stellen wij de volgende eisen:
  • Het bedrijf moet formeel zijn ingeschreven bij een kamer van koophandel
  • Het bedrijf moet actief zijn in één van de deelmarkten (binnenvaart, watersport, vervoer, toerisme, kaaren en gidsen, netwerkdata
  • Het bedrijf moet instemmen met de regelingen die NoorderSoft treft inzake software-beveiliging, virus-protectie, voorraad-beheer (vooral m.b.t. het omruilen van voorraden na het verschijnen van up-dates) en andere zaken die de kwaliteit voor de gebruikers garanderen.
  Bedrijven die belangstelling hebben voor het verkopen van PC-Navigo kunnen dat kenbaar maken door middel van een mail naar info@noordersoft.com; wij nemen dan direct contact met u op.
 • Hoe kan PC-Navigo rekening houden met verschillende bedieningen voor beroepsvaart en watersport?
  In de bedieningsschema's van PC-Navigo worden de verschillen "uit elkaar gerafeld" zodat er afzonderlijke blokken ontstaan waarin óf voor de beroepsvaart, óf voor de watersport, óf voor allebei óf voor geen van beide wordt bediend. Zo kan van ieder schip dat een brug of sluis nadert precies worden berekend, of het zonder wachttijd kan in- of doorvaren of dat er op een volgend bedieningsblok gewacht moet worden.
 • Wat is eigenlijk het verschil tussen een reisplanner en een navigatie-kaart?
  Kort gezegd: een reisplanner bekijkt de vaarroute over langere afstand in relatief weinig detail; een navigatiekaart bekijkt het vaarwater over zeer korte afstand, maar met heel veel detail. Klik voor meer uitleg over het verschil hier.
 • Waar kan ik de PC-Navigo Handleiding vinden?
  De volledige handleiding van PC-Navigo vindt u op onze website onder menu ‘help’. Desgewenst kunt u onderdelen van deze uitgebreide handleiding naar keuze afdrukken.
 • Hoe vaak worden gegevens in PC-Navigo bijgewerkt?
  De gegevensbestanden van NoorderSoft worden minstens één maal per jaar in vernieuwde vorm aan de gebruikers met een update- en onderhoudscontract beschikbaar gesteld. In de computers van NoorderSoft worden deze gegevens overigens dagelijks bijgehouden, onder andere door alle binnenkomende scheepvaartberichten van de E.U. lidstaten door te nemen om te zien of er ergens veranderingen in de infrastructuur optreden.
 • PC-Navigo 2022
 • GPS/AIS Instellen
  Je kan gebruik maken van de CheckComm tool om automatisch GPS en/of AIS te vinden en in te stellen. Navigo moet hiervoor wel uit staan! Deze tool kan je hier vinden.

  Toch liever manueel instellen?
  1. Open het hoofd menu
  2. Klik op NMEA
  3. Het NMEA Opties venster zal openen. Hier vinkt de optie 'Filter NMEA Course and Speed data' aan
  4. Daarna klikt u op 'Add Connection'
  5. Hier moet u het volgende ingeven:
   • DataPort: Hier selecteert u de COM poort van uw desbetreffende apparaat (GPS of AIS).
   • Baudrate: Selecteer hier de juiste Baudrate van uw apparaat. GPS is normaal 4800, AIS is normaal 38400.
   • User Comment: Wij adviseren hier in te vullen welk apparaat er verbonden is aan deze poort. Zo kunt u makkelijk herkennen welk apparaat ingesteld is.
   • Optioneel: Als u een AIS aangesloten heeft, moet u de optie 'Output on this port' aanvinken. Hierdoor kan PC-Navigo 2022 data terug sturen naar de AIS.
  6. Klik op Apply op de instellingen op te slaan
  7. Indien u meer dan 1 apparaat wilt verbinden aan PC-Navigo, kunt u de stappen 4-6 nogmaals volgen om nog een apparaat in te stellen
  8. Klik daarna op OK om de instellingen te bewaren en het NMEA Options venster te sluiten.
  Klik hier als u deze handleiding inclusief afbeeldingen wilt downloaden.
 • Geen kaart of details?
  Ziet u geen kaart of details?
  Dan moet u de kaart omschakelen naar de nieuwe ENCs.

  Om dit te doen drukt u bovenaan op de volgende knop:
  Screenshot_1
 • Zeekaarten
  Omdat zeekaarten anders zijn dan de gewone binnenvaart kaarten, zijn deze in een andere catalogus ondergebracht. Zo voorkomen we dat de kaarten elkaar verkeerd overlappen.
  Hierdoor worden de zeekaarten standaard niet getoond.

  Om de kaartcatalogus te wisselen, drukt u op de onderstaande knop en kiest u daarna voor Noordzee (Zeekaarten):
  SEA CHART


  PS: De officiële ENC's van Duitsland (incl. Duitse Noordzee en Oostzee) kunnen los aangekocht worden via onze webshop.
  Ook de officiële Nederlandse ENC's van de Noordzee en de Waddenzee zijn verkrijgbaar.
 • Automatische updates (en het verschil tussen de PRO en standaard update)
  Updates worden automatisch binnengehaald als u een abonnement heeft en u verbonden bent met internet. Met de PRO update ontvangt u het gehele jaar door updates, met de standaard update alleen gedurende het yacht seizoen (15 mei t/m 15 september).

  Het ophalen van de updates kan u zelf instellen door rechts te klikken op het "Settings" menu van de Updater in de taakbalk. U kiest wat er geüpdatet moet worden en met welk interval.

  Het programma PC-Navigo verwerkt deze updates op regelmatige basis. Als er nieuwe kaarten van een gebied zijn opgehaald worden deze omgezet naar een SENC formaat, een formaat dat veel sneller te verwerken is. Dit uitpakken duurt even en wordt aangegeven linksonder op het scherm door de melding 'Preparing Vector Charts' en het aantal kaarten dat verwerkt wordt. Deze omzetting naar het SENC formaat is éénmalig en wordt opgeslagen op de harde schijf (of SSD).
 • Geplande route over het land
  De geplande route wordt steeds correct berekend en getoond op de overzichtskaart. In detailmodus op de IENC werden deze in de eerste versies 2022 (voor 15/4) niet correct getoond. Herinstalleer in dat geval de versie
  Hierbij merken we op dat deze lijn, hoe dan ook, geen relatie heeft met de route die u als schipper moet of kan varen. Dit is de lijn nooit geweest en zal het nooit worden. U kan deze lijn dus feitelijk evengoed negeren daar ze geen enkele relatie heeft me de te varen route.

 • Kaarten
 • Waar kan ik de ENC's die nodig zijn voor PC-Navigo downloaden?
  Als U PC-Navigo ontvangt, zijn de op dát moment beschikbare ENC's van landen, die de ENC's kosteloos beschikbaar stellen, al in de software opgenomen en ingelezen. De ENC's zijn bij het openen van de software nog niet onmiddellijk zichtbaar: pas bij inzoomen tot een kaartschaal van ongeveer 1:25.000 komen de ENC-beelden in zicht. Dit is zo gemaakt om te voorkomen dat de computer zwaar overbelast zou raken als er hele reeksen ENC-cellen tegelijk moeten worden ingelezen. Als in het menu <BESTAND> het submenu <ENC> zichtbaar is en geactiveerd kan worden, zullen er op veel plaatsen vage grijze rechthoeken zichtbaar zijn op de overzichtskaart. Die rechthoeken geven de dekking met ENC-kaarten aan. Zodra U op zo'n plaats ver inzoomt (tot "vlak bij") zal de kaart "omschakelen" naar de ENC. Met de toets combinatie "CTRL-E" (dus tegelijkertijd de Ctrl-toets en de letter E) kunt U de ENC's in- en weer uitschakelen, desgewenst. Alle ENC's van Nederland, België, Frankrijk, Duitsland en Oostenrijk zijn al bij de software voor geïnstalleerd. Als bron worden de officiële ENC's van de vaarwegbeheerders gebruikt; deze worden aangevuld met eigen ENC's van NoorderSoft. Van Zwitserland, Tsjechië, en de Donau-oeverstaten kunnen de ENC's van de NoorderSoft website worden gedownload, zonder kosten. Enkele ENC's van Duitsland zijn vooralsnog alléén tegen aanvullende betaling verkrijgbaar, aangezien de Duitse vaarwegbeheerder (nog) niet gratis haar gegevens distribueert. Hoewel ook de websites van veel vaarwegoverheden downloadmogelijkheden voor ENC's bevatten en U daar desgewenst kunt kijken, of de bestandsdata van daar aangeboden ENC's recenter zijn dan die, welke in het mapje "ENC" staan van de map waar PC-Navigo geïnstalleerd is, raden we U af deze ENC's te installeren, omdat er altijd aansluitingsfouten, onderlinge incompatibiliteiten en omissies in zitten, die wij er voor U uithalen. Mocht U toch een of meer ENC's direct willen inlezen, maakt U dan altijd eerst een backup van de standaard kaartserie, want die is in ieder geval gecontroleerd op samenhang en volledigheid.
 • Waar is er voor PC-Navigo ENC kaart-dekking beschikbaar?
  Voor PC-Navigo wordt gebruik gemaakt van de door de overheden (vaarwegbeheerders) beschikbaar gestelde elektronische navigatiekaarten (ENC's). Deze ENC's moeten voor de hoofdvaarwegen gepubliceerd worden op grond van een besluit van de Europese Unie. Toch zijn lang nog niet overal ENC's beschikbaar: in Nederland, waar Rijkswaterstaat vaarwegbeheerder is van de meeste binnenwateren, zijn intussen van alle klasse IV en V vaarwegen ENC's beschikbaar. Formeel zijn deze ENC's nog altijd proef- of testbestanden. Ondanks de goede bedoelingen van de Europese Unie lukt het nog bijna nergens om een goede, volledige en actuele dekking van de vaarwegen met ENC's te realiseren. Daarom heeft NoorderSoft zélf het verbeteren en aanvullen van de kaarten ter hand genomen. Intussen is zodoende het leeuwendeel van de Europese binnenwateren gedekt. De eigen kaarten zullen in de loop van de komende jaren geleidelijk worden verbeterd, vervolledigd en geactualiseerd. In Nederland, België, Frankrijk en Duitsland is de aanvullende kaartdekking inmiddels bijna honderd procent. Buiten Nederland zijn er (gratis) ENC's beschikbaar voor België, Duitsland, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk (het gehele Oostenrijkse deel van de Donau), Tsjechië, Kroatië (het gehele Kroatische deel van de Donau), Hongarije, Servië (het gehele Servische deel van de Donau en het Servische deel van de Tisa) en Roemenië. NoorderSoft levert namens de Wasser- und Schifffahrtsdienst Mainz de Duitse ENC's. Er zijn ENC's van de Rijn, de Moezel, de Saar, de Neckar, de Main, het Main-Donaukanaal, het Duitse deel van de Donau, de Boven-Elbe, het Ebe-Seitenkanal , het Mittellandkanal, de Untere Hevelwasserstraße, de Weser en de kanalen in het Ruhrgebiet. De kaarten van België en Frankrijk zijn intussen ook door NoorderSoft gepubliceerd, aan enkele minder belangrijke vaarwegen in Duitsland wordt momenteel nog gewerkt. Zie voor meer uitleg de ENC-pagina.
 • Is de dekking met ENC-detailkaarten overal volledig en actueel?
  NoorderSoft gebruikt de door de vaarwegbeheerders verstrekte zogenaamde Inland ECDIS kaarten, maar vult die aan als ze onvolledig zijn. In veel landen van Europa worden de ENC's gratis beschikbaar gesteld. De mate van actualiteit hangt af van de vaarwegbeheerder: in Nederland is Rijkswaterstaat begonnen met het in kaart brengen van alle vaarwegen van de klassen IV en V (de belangrijkste hoofdvaarwegen). Door die prioritering zijn veel kleinere vaarwegen niet door RWS, maar door NoorderSoft geproduceerd. Met name voor de watersport (die natuurlijk veel kleinschalige vaarwegen gebruikt) kan dit soms kleine verschillen opleveren: de ene vaarweg is met een iets afwijkende detaillering afgebeeld van de andere. In de loop van de komende jaren zegt Rijkswaterstaat de dekking, de invulling en de actualiteit van de ENC-cellen geleidelijk te zullen vergroten en verbeteren, met als einddoel een volledige dekking van alle Nederlandse Rijkswateren. De vorderingen in de officiële ENC kaarten stellen echter nog vaak teleur. Buiten Nederland zijn er ENC's beschikbaar voor de Duitse rivieren (Rijn, Moezel, Saar, Neckar, Main, Main-Donaukanaal, Donau, Mittellandkanal, Elbe-Seitenkanal en Elbe) en voor de waterwegen in Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Hongarije, Kroatië, Servië en Roemenië. Deze ENC's zijn wél volledig, actueel en dekkend. In België en Frankrijk zijn nog géén officiële ENC's door de vaarwegbeheerder gepubliceerd; in plaats daarvan is een eigen kaartserie van NoorderSoft opgenomen. Zie voor meer uitleg ook onze pagina over: PC-Navigo-ENC.
 • Ik bezit een PC-Navigo, maar ik krijg géén detailkaarten in beeld. Wat moet ik doen om de details te zien?
  ENC-detailkaarten worden niet gelijk zichtbaar: pas bij relatief ver inzoomen schakelt het kaartbeeld over van de standaardkaart naar de detailkaarten. Als U inzoomt op een gebied waar ENC-dekking is (dat is intussen overal het geval), dan ziet U op een bepaald moment lichtgrijze rechthoeken verschijnen op de standaardkaart; dat zijn de gebieden, waarvan een ENC-cel beschikbaar is. Als U dan nóg verder inzoomt, "schakelt" de kaart over op de ENC-kaart en verschijnen de details, zoals vaarweg-contouren, dieptegebieden, verkeerstekens en dergelijke. Maar zelfs als de ENC-kaart in beeld is, kan het zijn dat U nog niet alle details ziet. De ENC-kaart is namelijk óók schaal-afhankelijk: hoe verder U inzoomt, hoe meer details er zichtbaar worden. Dit schaal-effect kunt U overigens uitschakelen als U alle kaartelementen wil zien, door de zogenaamde SCAMIN functie in de ENC-Instellingen (menu BESTAND, dan ENC) uit te zetten.
 • Wat moet ik doen als er geen ENC-Kaarten verschijnen maar ik toch ver genoeg heb ingezoomd?
  Zie FAQ versie PC - Navigo 2022.

 • Problemen met PC-Navigo
 • Wat moet ik doen als ik een foutmelding krijg?
  U kunt doorgaans eenvoudige oplossingen zoeken onder het menu ‘problemen met PC-Navigo’. Mocht uw euvel niet beschreven worden of niet tot het gewenste resultaat leiden of u vermoed andere meer complexe technische problemen dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met onze helpdesk zoals omschreven onder hoe kom ik in contact met de helpdesk?’ of onder contact.
 • Hoe kom ik in contact met de helpdesk?
  De helpdesk-services van NoorderSoft staan kosteloos ter beschikking voor bezitters van een actuele versie. Bezitters van oudere versies kunnen zich door het updaten van hun versies verzekeren van deze kosteloze ondersteuning. U kunt in eerste instantie altijd het best per email contact opnemen met onze helpdesk. Het mailadres is info@noordersoft.com. Alleen als U er met de email-wisseling niet uit komt, kunt U tussen 9.15 en 12.00 uur bellen met +32 3 670 1985. NoorderSoft kan ook met “hulp-op-afstand” hulp bieden: met een klein hulpprogrammaatje dat al op uw computer staat kunt u de Noordersoft medewerker uw bureaublad op afstand laten besturen. Hij kan dan in uw computer nazien waar een eventueel probleem zit en deze, terwijl u toekijkt, snel en efficiënt repareren.
 • Wat moet ik doen als PC-navigo de AIS niet kan vinden?
  Voor Versie vanaf PC-Navigo 2022, zie apart blok. Sluit u het programma PC-Navigo af en gaat u in Windows naar ‘Apparaat beheer’. Kijk bij het onderdeel ‘Overige apparaten’ of daar een icoontje met een uitroepteken staat en een tekst als ’USB serial controller’. Als dit het geval is dan moet het stuurprogramma voor de AIS (opnieuw) geïnstalleerd worden. Normaalgesproken gaat u hiervoor naar de website van de producent van de AIS en daar zoekt u naar de ‘Support’ pagina om de drivers op te zoeken, te downloaden en te installeren. Mocht PC-navigo de AIS niet automatisch detecteren kunt onder onder het hoofdmenu ‘Bestand’ naar ‘AIS’ te gaan. Daar klikt u op het tabblad instellingen op de knop ‘Automatisch met AIS verbinden’. Als de AIS gevonden wordt, volgt de vraag of u wilt dat PC-Navigo voortaan automatisch met de AIS probeert te verbinden als het programma gestart wordt. Mocht het niet lukken, neemt u dan contact op met onze helpdesk
 • Mijn dongle is kapot, wat nu?
  Wanneer uw dongle kapot is kunt u tegen betaling van 35 euro een nieuwe ontvangen. De procedure hiervoor is als volgt:
  1. U stuurt uw kapotte dongle, goed omwikkeld door bijvoorbeeld keukenpapier of noppenfolie, op naar ons postadres in Wuustwezel.
  2. U maakt 35 euro over op onze rekening, de gegevens hiervan staan onder het postadres.
  3. Zodra de dongle ontvangen is en de betaling bij ons binnen is sturen wij een nieuwe dongle naar u op.
  Let u wel op dat wij alleen een dongle met de meest actuele versie (die van het huidige jaar) kunnen omwisselen. Heeft u een oudere versie? Dan zult u eerst via onze webshop moeten updaten naar het huidige jaar.
 • De dongle (beveiligingssleutel) knippert en PC-Navigo werkt niet. Wat is er aan de hand?
  Voor een goede werking van PC-Navigo moet het "ledje" (lampje) in het puntje van de dongle (de USB-sleutel) ononderbroken branden met een groen licht. Als de dongle knippert, wil dat zeggen dat de drivers (de bestanden waarmee de dongle werkt) niet of niet juist geïnstalleerd zijn of beschadigd zijn geraakt. Reparatiesoftware daarvoor is standaard aanwezig: U verwijdert eerst de dongle en klikt op de <START> knop van Windows en vervolgens op < PROGRAMMA'S>. Dan zoekt U <PC-NAVIGO 2015> en klikt erop. Een van de onderdelen is <Dongle drivers installeren of repareren>, als U daarop klikt zullen de drivers opnieuw worden geïnstalleerd. Als dat afgerond is brengt U de dongle weer aan en U wacht even tot de dongle wordt herkend door de computer. Dan zal PC-Navigo weer ongestoord werken. Als de dongle-led helemáál niet brandt, kan op dezelfde plaats met <Dongle info en update> worden gekeken of de dongle door de computer wordt herkend. Als dat niet het geval is, moet U handmatig de driver downloaden  instdrv(1). Als U Windows-7 of -8 in de 64 bits uitvoering heeft kunt u het volgende bestand downloaden instdrv64. Sla de download ergens op en voer hem simpelweg een keer uit (LET WEL, met de dongle NIET aangesloten!). Is het probleem dan nóg niet opgelost, dan kunt U contact opnemen met de helpdesk.
 • Ik heb een GPS aangesloten op PC-Navigo, maar er lijkt geen signaal door te komen. Wat kan er mis zijn?
  Om de GPS met PC-Navigo te laten communiceren, moeten de signalen van de GPS volgens een bepaald protocol de computer bereiken. Daarvoor moet de GPS om te beginnen aangesloten zijn op een usb-poort, de GPS moet in werking zijn (de GPS moet vaak enkele minuten aan staan voor hij goed is opgestart) én hij moet satellieten kunnen ontvangen (wat soms niet lukt als de GPS binnenshuis is). Controleert u om te beginnen deze drie zaken. Bovendien moet het signaal van de GPS worden afgestemd op de computer: het signaal moet naar de juiste com-poort worden geleid, die com-poort moet het signaal in de juiste "baud-rate" (snelheid) binnen krijgen en enkele andere parameters (stop-bits, data-bits en parity) moeten correct ingesteld staan. Door de instellingen door PC-Navigo te laten regelen (wat gebeurt als U de knop <AUTOMATISCH VERBINDEN MET DE GPS> gebruikt) worden de juiste instellingen gedetecteerd en vastgelegd. Als de verbinding tot stand komt, ziet U "ruwe data" in het GPS-dataveld langskomen. Als het niet lukt, kunt U nog controleren of de juiste signaalregel van de GPS wordt doorgegeven: dit moet de RMC-regel zijn. Zie hiervoor ook de handleiding van Uw GPS-ontvanger Als het toch nog niet lukt, kijk dan hier voor een gedetailleerde instructie.
 • Mijn versie lijkt één of meer van de bugs te bevatten, die beschreven staan op de helpdesk pagina. Wat kan ik doen?
  Als Uw programma fouten vertoont neemt u best contact op met onze helpdesk.
 • Wat moet ik doen als PC-Navigo de GPS niet kan vinden?
  Sluit u het programma PC-Navigo af en gaat u in Windows naar ‘Apparaat beheer’. Kijk bij het onderdeel ‘Overige apparaten’ of daar een icoontje met een uitroepteken staat en een tekst als ’USB serial controller’. Als dit het geval is dan moet het stuurprogramma voor de GPS (opnieuw) geïnstalleerd worden. Normaalgesproken gaat u hiervoor naar de website van de producent van de GPS en daar zoekt u naar de ‘Support’ pagina om de drivers op te zoeken, te downloaden en te installeren. Indien de GPS-muis door Noordersoft is geleverd kunt u gebruik maken van de standaard Prolific driver. Veruit de meeste GPS-muizen maken gebruik van dit stuurprogramma. Het installatie-programma voor deze driver kan  Gedownload worden. Haal vervolgens de GPS uit de computer en installeer m.b.v. het bovenstaande programma de drivers. Als dit gereed is steekt u de GPS weer in de computer (liefst in een andere USB aansluiting dan voorheen). Als windows de GPS heeft herkend en een com-poort heeft toegewezen is het in orde en kunt u PC-Navigo (opnieuw) starten en de verbinding met de GPS laten zoeken. Als dit niet al automatisch gebeurt kunt u PC-Navigo de opdracht geven door onder het hoofdmenu ‘Bestand’ naar ‘GPS’ te gaan. Daar klikt u op het tabblad instellingen op de knop ‘Automatisch met GPS verbinden’. Als de GPS gevonden wordt, volgt de vraag of u wilt dat PC-Navigo voortaan automatisch met de GPS probeert te verbinden als het programma gestart wordt. Voor de instelling van GPS/AIS in versies PC Navigo 2022 en hoger zie ook aparte sectie in de FAQ. Mocht het niet lukken, neemt u dan contact op met onze helpdesk
 • De dongle van mijn PC-Navigo versie lijkt niet herkend te worden door Windows. Wat moet ik doen?
  USB (en LPT) dongles (sleutels) gebruiken drivers, die normaliter door PC-Navigo volautomatisch geïnstalleerd worden. Als daar iets mis mee is, knippert de LED (het kleine lampje) in de dongle. U kunt zelf heel gemakkelijk de drivers opnieuw installeren (repareren) met de functie "Dongle drivers installeren of repareren" dat U vindt onder de WINDOWS-START knop, dan ALLE PROGRAMMA'S, dan PC-NAVIGO2014. U kunt ook handmatig de driver downloaden instdrv64. Slaat U de download ergens op en voert U hem simpelweg een keer uit.
 • Wat moet ik doen als PC-Navigo de melding geeft: ‘Can not connect to com-port X’? (Waarbij voor de X een cijfer vermeld staat.)
  Als er een ander programma van de GPS gebruik maakt sluit u dan dat andere programma af en start PC-Navigo (opnieuw). Als zowel een AIS als een GPS verbonden zijn kunt u verder gaan en onder ‘Opties’ naar voorkeuren en selecteer in het linkerdeel ‘AIS instellingen’. Haal het vinkje weg bij ‘AIS automatisch starten’ en haal ook eventueel het vinkje weg bij: ‘Gebruik de AIS positie in plaats van de GPS’.  Selecteer in het linkerdeel  het onderdeel ‘GPS-instellingen’ en haal in het rechterdeel ook het vinkje bij ‘GPS automatisch starten’ weg. Klik op ‘OK’ om de wijzigingen door te voeren. Start nu PC-Navigo opnieuw en laat éérst met de GPS verbinden en daarna met de AIS.
 • Houdt PC-Navigo rekening met zaken als stroming, oponthoud bij sluizen en drukte?
  Ja, de voortgang van het schip wordt berekend met de factoren: vaarsnelheid/kruissnelheid van het schip, eventuele geldende maximum snelheden op delen van de route, effecten van stroomrichting en -snelheid, de schuttijd van sluizen, de gemiddelde wachttijd bij sluizen en de bedieningsregimes van bruggen en sluizen die voor het schip bediend moeten worden. Als een schip onder een gesloten beweegbare brug door kan varen wordt niet gekeken naar de bedieningstijd, als de brug geopend moet worden wél. Drukte op het vaarwater wordt als gemiddelde meegewogen: de gebruiker kan zelf een grotere of kleinere drukte ingeven, waarmee dan in de berekeningen rekening wordt gehouden.
 • Waar komen de gegevens in PC-Navigo vandaan?
  De gegevens komen voornamelijk van de veertig verschillende vaarwegbeheerders die Europa kent. Ze zijn op veel plaatsen aangevuld met eigen waarnemingen, gegevens uit kaarten, boeken, gidsen en atlassen, gegevens van satellietfoto's, metingen en waarnemingen van de vele duizenden gebruikers van PC-Navigo. Sinds enkele jaren worden ook de officiële Elektronische Navigatie Kaarten (ENC's) gebruikt als bronmateriaal. Waar die ENC's door de overheden kosteloos worden verspreid, worden de relevante elementen ervan (zoals oevercontouren en bouwwerken) integraal uit de ENC's overgenomen. Waar deugdelijke gegevens ontbreken of waar niet kan worden vastgesteld hoe deugdelijk de gegevens zijn, wordt een systematische vergelijking met satellietbeelden en luchtfoto's gebruikt om te komen tot zo betrouwbaar mogelijke data. De navigatiekaart-bestanden die vanaf 2007 in PC-Navigo beschikbaar zijn, worden als gevolg van Europese besluiten over River Information Services door de vaarwegbeheerders van de grotere vaarwegen beschikbaar gesteld. In Nederland ontwikkelt Rijkswaterstaat deze bestanden (zogenaamde Inland-ECDIS-ENC's). Ook in een aantal andere Europese landen (Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, de Donaustaten) worden de ENC's gratis beschikbaar gesteld. NoorderSoft vult deze gegevens waar nodig aan met eigen kaartseries.
 • Wat zijn de systeem-eisen voor het gebruiken van PC-Navigo?
  De systeemeisen kunt u vinden op de betreffende pagina: Systeemeisen voor PC-Navigo