widget-thumb-addons

Chart Series 41 – Western Netherlands

€29,95

The official government charts issued by the waterway authorities are “enriched” by chart producer Periskal in Belgium and supplemented with data that are relevant to navigation. This enrichment includes a.o. the following: addition of all waterways that are relevant to the user and that are not included in the official data (smaller waterways, lakes and ponds, etc.). Marinas and moorings for yachts are added in the Netherlands, Belgium, France and Germany, often based on sources like Google Earth, marina web sites etc …

Meant for use in PC-Navigo Netherlands, Benelux or Europa edition.

Out of stock

SKU: PER41. Category: .

Product Description

Western Netherlands

  • Noordhollands kanaal
  • Zaan
  • Noordzeekanaal tot Haarlem
  • Hollandsche Ijssel
  • Gouwe
  • Alkmaarder meer
  • Waddenzee Delfzijl to Den Helder
  • Ringvaart Haarlemmermeer
  • Vaarweg Schagen – Medemblik
  • Delftse Schie

 
De officiële nautische kaarten die door de vaarwegbeheerder worden uitgegeven worden door kaartproducent Periskal in België “verrijkt” en aangevuld met gegevens die voor de navigatie relevant zijn. De verrijking houdt o.a. het volgende in : toevoeging van alle vaarwegen die relevant zijn voor de gebruikers en die niet door de overheid worden aangeleverd (kleinere vaarwateren, meren en plassen, e.d.). Specifiek zijn er jachthavens en aanmeermogelijkheden voor jachten toegevoegd in Nederland, België, Frankrijk en Duitsland, veelal aan de hand van bronnen zoals Google Earth, websites van jachthavens enz…

Deze private kaarten zijn voor veel vaarweggebruikers actueler, vollediger en consistenter dan de officiële publicaties. De kaarten kunnen per zone en voor de duur van één jaar worden aangeschaft voor die gebieden, waarvan men denkt van deze gedetailleerde kaarten voordeel te hebben. De omschakeling tussen de ene kaartserie en de andere kan handmatig of automatisch gebeuren.

Ontbrekende en/of onjuiste informatie op de detailkaarten kan worden gemeld aan info@noordersoft.com; de nodige aanvullingen en/of correcties zullen dan zo spoedig mogelijk worden verwerkt. Stuur bij voorkeur informatiemateriaal en/of foto’s en/of satellietbeelden mee!

 

The official government charts issued by the waterway authorities are “enriched” by chart producer Periskal in Belgium and supplemented with data that are relevant to navigation. This enrichment includes a.o. the following: addition of all waterways that are relevant to the user and that are not included in the official data (smaller waterways, lakes and ponds, etc.). Marinas and moorings for yachts are added in the Netherlands, Belgium, France and Germany, often based on sources like Google Earth, marina web sites etc … These private charts are more up to date, more comprehensive and more consistent than the official publications. The charts can be purchased per area and for a usage period of one year. Switching between one chart series and the other can be done manually or automatically. Missing and/or inaccurate information on the enriched charts can be reported to info@noordersoft.com ; the necessary additions and/or corrections will be processed as soon as possible. Send as much information and/or photos and/or satellite images with your remarks !