Stremmingen

websitenieuw6

Stremmingen ophalen in PC-Navigo

PC-Navigo kan bij het plannen van routes rekening houden met de actuele scheepvaartstremmingen die door de vaarwegbeheerders dagelijks bekend worden gemaakt. Door NoorderSoft, wordt dagelijks bijgehouden welke stremmingen er in heel Europa worden aangekondigd. Na het downloaden van de stremmingen wordt bij de planning met deze gegevens rekening gehouden.

Om over de actuele stremmingen te kunnen beschikken, moet men (voor een enkel ogenblik per dag of week) een internetverbinding hebben. Door in het programma op stremmingen downloaden te klikken haalt PC-Navigo automatisch de meest recente stremmingen lijst op van de NoorderSoft-servers. Sinds versie 2010 worden niet meer alleen volledige stremmingen in de lijst opgenomen, maar ook onderbrekingen van de brugbediening; daardoor kan PC-Navigo zelfs onderscheid maken tussen de mogelijkheid van passage onder een (niet bediende) brug door (dus als het schip laag genoeg is om zo’n brug gesloten te kunnen passeren) en een volledige stremming.

PC-Navigo houdt verder nog rekening met beperkingen van de doorvaart-afmetingen: als de grootste van twee sluiskolken gestremd is maar de kleinste open blijft, worden de tijdelijk geldende doorvaartafmetingen in de stremmingenlijst opgenomen, zodat het programma kan bepalen of Uw schip onder die omstandigheden de stremming nog kan passeren. De van kracht zijnde stremmingen kunnen in de overzichtskaart van PC-Navigo worden afgebeeld, zodat men ziet wáár er stremmingen van kracht zijn.

Tenslotte kunnen in PC-Navigo de internet-links naar de oorspronkelijke scheepvaartberichten van een stremming worden opgenomen, zodat de gebruiker met één klik de inhoud van zo’n bericht kan nalezen.
Indien PC-Navigo vaststelt, dat in een route een geplande stremming voorkomt, zal het programma aangeven waar en wanneer dat het geval is en de mogelijkheid bieden een alternatieve route te berekenen (indien zo’n alternatief tenminste beschikbaar is en tot tijdwinst zal leiden).

Voor oudere versies (van vóór 2014) worden de dagelijkse stremmingen sinds 1 januari 2015  niet meer onderhouden; de verschillen tussen de vaarweggegevens van destijds en de actuele stremmingen zijn voor die versies té groot.

De details van de stremmingen zijn in PC-Navigo beperkt tot datum en locatie. U kan hier de details van de stremmingen terugvinden. Deze site is ook de site die wij gebruiken om onze stremmingenlijst up-to-date te houden.