Betaalde download

websitenieuw3

De download voor de update 2022, waarmee Uw huidige versie wordt omgezet in PC-Navigo 2022. Deze wordt u als link of desgewenst per installatie-cd over de post samen met de benodigde update-code toegestuurd. In onze winkel kunt u de update bestellen. Mocht u beschikken over een (te) oude versie kunt u contact met ons opnemen.

Update 2022 Bestellen
Waarom updaten?

PC-Navigo wordt actief door-ontwikkeld. Zowel de werking en de functionaliteit van de software als de inhoud en vorm van de data worden steeds aangepast aan de voortschrijdende eisen van techniek en aan de veranderende vraag van de gebruikers. Daarom verschijnt er ook jaarlijks een nieuwe versie van PC-Navigo. Een deel van de wijzigingen betreft toevoegingen en uitbreidingen; maar een deel betreft ook noodzakelijke, technische aanpassingen aan (bijvoorbeeld) vernieuwingen in besturingssystemen of aan wijzigingen in de conventies rond de gebruikte kaartmaterialen. Hoewel het voor de toevoegingen en uitbreidingen niet bij voorbaat noodzakelijk is om de software regulier te updaten, is het dat voor die technische aanpassingen wel.

Ook vereist de regelgeving, dat schepen met de laatst beschikbaar gekomen vaarweggegevens werken: op veel wateren is het eenvoudig verplicht om de laatste kaart-update aan boord te hebben, en daarvan is men alleen verzekerd als men ook de laatste uitgave van de software in bezit heeft.

Om die reden raden wij onze klanten dringend aan geen updates “over te slaan”. De berekening van de updateprijs is sinds enkele jaren ook zodanig, dat uit het overslaan van een update geen voordeel meer wordt behaald: men betaalt simpelweg per “overbrugd jaar”. De kosten van het onderhouden van de technologie en de gegevens  (waar zes mensen aan werken) bedragen, doorgerekend naar het aantal gebruikers van PC-Navigo, ruim 80 euro (inclusief BTW) per jaar. Technische ondersteuning, kaart-updates en “dynamische” data (zoals bijvoorbeeld de stremmingslijsten) worden dan ook alléén nog verschaft voor de laatste en de voorlaatste verschenen versie.

Ook het “verdien-model” (de berekening van de product-prijs  in functie van wat het in totaal kost om PC-Navigo “in de lucht” te houden) gaat uit van het jaarlijkse updaten van alle uitstaande licenties. Zonder de jaarlijkse updates zou de prijs van een nieuwe licentie beduidend hoger moeten liggen dan de huidige.