Wederverkoper worden

websitenieuw4

Hoe kan ik wederverkoper worden?

De verkoop van PC-Navigo, de navigatie-software van NoorderSoft, vindt naast de directe internetverkoop ook gedeeltelijk plaats via een dealer-netwerk. Het merendeel van de verkoop en de klantondersteuning wordt verzorgd door NoorderSoft b.v. zelf. Hier wordt ook de eerste-lijns klantondersteuning en de distributie naar andere wederverkopers centraal afgehandeld. Zowel in de binnenvaart-markt als in de watersportmarkt zijn ook andere wederverkopers actief. Zij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor de levering, alle back-service – inclusief helpdesk – blijft via NoorderSoft b.v. naar de kopers verlopen. Daarmee zijn de producten van NoorderSoft niet alleen gebruiks-vriendelijk, maar ook “dealer-vriendelijk”: de nazorg wordt verricht door die mensen, die de producten het beste kennen.

  • Het bedrijf moet formeel zijn ingeschreven bij een Kamer van Koophandel.
  • Het bedrijf moet actief zijn in één van de deelmarkten (binnenvaart, watersport, vervoer, toerisme, kaarten en gidsen, netwerkdata).
  • Het bedrijf moet instemmen met de regelingen, die NoorderSoft treft inzake software-beveiliging, virus-protectie, voorraad-beheer (vooral m.b.t. het omruilen van voorraden na het verschijnen van up-dates) en andere zaken, die de kwaliteit voor de gebruikers garanderen.

Wederverkopers krijgen vastgestelde marges voor hun verkopen. Daarbij is zowel directe levering aan de eindgebruiker als levering via de wederverkoper mogelijk. Aan die marges zijn wel enkele voorwaarden verbonden:

  • De marges worden uitsluitend verleend indien facturen strikt binnen de betaaltermijn van 14 dagen worden voldaan; na het verstrijken van die termijn vervalt de marge! Voor nieuwe wederverkopers wordt bij de eerste bestelling vooruitbetaling verlangd.
  • De marge wordt alleen toegepast bij zendingen van ten minste 5 exemplaren of ten minste € 1.000,- (factuurbedrag) om relatief kostbare verzending van een of enkele exemplaren te vermijden en om er zeker van te zijn dat een wederverkoper exemplaren op voorraad heeft.

Bedrijven die belangstelling hebben voor het verkopen van PC-Navigo kunnen dat kenbaar maken door middel van een mail naar info@noordersoft.com. Wij nemen dan contact met U op.