Over Noordersoft

website3
Hoe is het begonnen?

NoorderSoft B.V. is een bedrijf dat sinds 1990 actief is in de binnenwateren. NoorderSoft ontwikkeld en produceert het programma PC-Navigo voor reisplanning en navigatie op de binnenwateren van Europa. Onze klanten bevinden zich voor een groot deel onder watersporters en binnen de professionele  binnenvaart. De oorspronkelijke bedenkers van PC-Navigo kochten in 1990 uit nieuwsgierigheid naar het reilen en zeilen in de binnenvaart een klein vrachtschip ‘de Noorderzon’. Toen de beide collega’s al varend ontdekten dat er geen digitale informatie over de binnenwateren beschikbaar was en het programmeren van de vrachtvaarten wel heel erg veel tijd in beslag nam besloten zij in de avonduren een softwareprogramma te ontwikkelen om de binnenvaartplanning te verbeteren. In 1991 ontstond op die manier de eerste versie van PC-Navigo. Er bleek belangstelling voor het programma en vanaf het jaar 2000 steeg het aantal gebruikers explosief.

Om de groeiende vraag te kunnen bedienen is een strategische samenwerking aangegaan met Periskal CvbA, waarvan NoorderSoft sinds 01-01-2015 een volle dochter is. Daardoor zal meer capaciteit beschikbaar zijn voor ontwikkeling, klantondersteuning en databeheer. Met deze samenwerking is de toekomst en continuïteit van PC-Navigo weer voor vele jaren gewaarborgd.

NoorderSoft beheert tevens een uiterst gedetailleerde gegevensverzameling waarin de kenmerken van alle Europese vaarwegen zijn opgenomen. Daardoor kan het bedrijf op allerlei terreinen logistieke diensten en adviezen aanbieden aan bedrijven en instellingen die betrokken zijn bij het vervoer over binnenwater.

Neem contact met ons op.