Nieuwsbrief PC-Navigo Augustus 2015

Testers gezocht voor project RWS

www.pcnavigo.com

 

Proef VCM van Rijkswaterstaat

Speciaal voor de professionele schippers: Voor een proef van Rijkswaterstaat (RWS) genaamd: de Verkeersmanagement Centrale van Morgen (VCM), zijn wij op zoek naar schepen die een nieuwe versie van PC-Navigo willen testen die dit ondersteunt. VCM zal moeten zorgen voor een betere doorstroming bij sluizen en bruggen door een betere informatie-uitwisseling tussen schepen en de overheid. Dit gaat twee kanten op :  enerzijds verstuurt u de geplande route naar RWS, waarna u terug een geplande schuttingstijd of (in latere fase brugopening) kunt verwachten. Rijkswaterstaat is zo in staat beter de toekomstige verkeersstromen in te schatten.

Deelnemers ontvangen kosteloos een update van PC-Navigo 2015 naar PC-Navigo 2016.

De voorwaarden om deel te nemen zijn:

         U verstuurt reeds uw reis via BICS of zal dit gaan doen.

         U vaart regelmatig in de corridors Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen of Amsterdam-Rotterdam-Duitsland

         U bent bereid uw ervaringen uit te wisselen via een platform van RWS

Bij interesse kunt u contact met ons opnemen via info@noordersoft.com

 logo

Extra uitleg:

Rijkswaterstaat zoekt schippers voor proefnemingen met reisplanners

Rijkswaterstaat werkt in het project Verkeerscentrale van Morgen (VCM) aan een toekomstbeeld voor verkeersmanagement op de vaarwegen van Rijkswaterstaat.. Rijkswaterstaat wil de schipper op zijn reis over het netwerk van vaarwegen continu van informatie voorzien, waardoor hij zijn reis beter kan plannen zodat ze  ruim van tevoren weten hoe laat ze bij een sluis moeten zijn om zo efficiënt mogelijk dit kunstwerk te kunnen passeren. 

Het klinkt heel simpel: de schipper meldt bij Rijkswaterstaat wanneer en welke reis hij gaat maken en de trajectplanner van VCM geeft de schipper aan op welke tijden hij bij sluizen zou moeten aankomen om zoveel mogelijk  wachttijden te vermijden. De schipper kan daar zijn snelheid op aanpassen en weet  precies hoe laat hij op de bestemming aankomt. Maar zover is het nog niet, VCM wil graag met schippers gaan proberen hoe we dit kunnen realiseren.

 

www.pcnavigo.com

logo

De drie bekende leveranciers van software in de binnenvaart - Periskal, Tresco en Noordersoft – bieden eind 2015 reisplanners aan, die gaan aansluiten op de trajectplanner van VCM. De schipper krijgt met die reisplanner informatie  over aankomst en vertrek bij sluizen en bruggen en eventuele stremmingen.

VCM gaat november 2015 – helaas later dan gepland - starten met de proefnemingen met deze trajectplanner en samen met de softwareleveranciers kijken hoe deze samenwerkt met hun nieuwe reisplanners. De proefnemingen zullen gestart worden in november 2015 en lopen door tot juni 2016. In december 2015 zal een eerste technische evaluatie plaatsvinden en zullen mogelijk aanpassingen plaatsvinden op basis van onder meer reacties van de deelnemende schepen. Na afloop zal in juni 2016 samen met de schippers de bruikbaarheid en toegevoegde waarde van de dienstverlening geëvalueerd worden en wordt met elkaar bespreken hoe dit initiatief verder opgepakt wordt.

Rijkswaterstaat zal deze proefnemingen gaan uitvoeren op de route Amsterdam- Tiel, Rotterdam Duitse grens en Rotterdam- Belgische grens. In Europa slaat dit initiatief van Rijkswaterstaat aan en in opdracht van de Europese Commissie wordt gewerkt aan verbreding van dit initiatief. Via het project CoRISMa zullen de proefnemingen van VCM verder uitgebreid worden naar Duitsland – tot Duisburg – en Vlaanderen via de haven van Antwerpen tot en met het Albert Kanaal.

Helpdesk

De Helpdesk van Noordersoft - PC Navigo is te bereiken via e-mail en per telefoon. Meldingen van fouten in kaarten worden best zo duidelijk mogelijk via e-mail doorgegeven. Foto's en aanwijzingen zijn welkom. Komt u er toch niet uit dan is een telefoontje naar de Helpdesk mogelijk tussen  0915 -1200 's morgens. Wij kunnen ook uw computer op afstand overnemen om eventuele problemen eenvoudiger op te lossen.

E- mail :  info@noordersoft.com

 

Telefoon

 

Het helpdesknummer in Wuustwezel luidt:


00-32-36.70.19.85

Copyright © 2015 NoorderSoft B.V., All rights reserved.


U ontvangt deze nieuwsbrief omdat U zich als gebruiker van PC-Navigo daarvoor hebt opgegeven. U kunt zich altijd afmelden met een email aan
geeninteresse@noordersoft.com. Als U helemáál geen mailingen van ons meer wil ontvangen, klikt U hier. We verwijderen Uw mailadres dan helemaal uit onze gegevens (LET OP, U krijgt dan dus ook geen bericht meer over nieuwe versies en updates!).