PC-Navigo-app

Voor gebruik van PC-Navigo op een Android tablet is een app beschikbaar, die via de Google Play Store geladen kan worden. Onderstaand vindt u een beschrijving van de App.

1. Alleen voor Android! De reisplanner voor de binnenwateren op android tablet (in combinatie met de computerversie van PC-Navigo), die PC-Navigo-Webview heet. Deze App is momenteel beschikbaar in de Google Play store.  PC-Navigo-WebView biedt de mogelijkheid om een op de PC geplande route naar een tablet te exporteren en daarmee aan boord ALLE gegevens van die route (alle exacte afmetingen, doorvaartdetails, bedieningstijden, telefoonnummers, marifoonkanalen en alle andere details uit PC-Navigo) beschikbaar te hebben ZONDER dat er nog een computer aan boord hoeft te zijn. De planningsresultaten worden als routelijn afgebeeld tegen een achtergrond van Google Maps of Google Earth. U ziet zichzelf dankzij de ingebouwde GPS van uw tablet over de kaart varen, waarin ook de boeien die uw vaargeul aanduiden zichtbaar worden gemaakt. Op de verschillende tussenliggende routepunten kan u klikken en meer informatie bekomen. Het is eveneens mogelijk echte vaarkaarten. (zogenaamde Inland ECDIS kaarten) te gebruiken als achtergrond. Deze kaarten kan u via de App aankopen en opslaan op uw tablet. In dat geval kan u – offline – dus zonder internetverbinding aan boord navigeren. Navigeren met een Google maps achtergrond kan enkel mits mobiel internet tijdens het varen. De onderstaande meeste linkse afbeeldingen geven de Inland ECDIS kaarten weer.  Zie ook deze demo video :

3.3.2 GPS lokale kaart Ship Up 4.5 Route met GPS Google maps 4.3.1 Route Google maps 4.4 Route lokale kaart 4.2 Route 2.2 Waterweg